บริการรักษาความปลอดภัย


โดยทีมงานมืออาชีพ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากล รับทั้งในสำนักงาน โรงงาน โกดัง หมู่บ้านจัดสรร หน้างานก่อสร้าง ออฟฟิต อพาร์ทเม้น ราคามิตรภาพ


หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการเปิดและปิด ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำประปา แอร์ ตลอดจนดูแล ทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” มิให้เสียหาย หรือสูญหาย

2. ตรวจค้นคนงาน และพนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” ทั้งเวลาเข้าและออกทุกครั้ง

3. ตรวจค้นยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้า - ออก และบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ

4. สอดส่องป้องกันระมัดระวังอัคคีภัย ช่วยระงับและแจ้งหน่วยดับเพลิงโดยรีบด่วน

5. ระงับแก้ไขเหตุการณ์และให้สัญญาณภัยทันที เมื่อเกิดอัคคีภัย หรือมีการโจรกรรม

6. ควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7. เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หรือขัดต่อระเบียบกฎข้อบังคับที่ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” วางไว้เกิดขึ้น จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารของ “ผู้ว่าจ้าง” ทราบทันทีเพื่อดำเนินการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าจำเป็น

8. ไม่ทำความสนิทสนมคุ้ยเคยกับคนงานพนักงาน “ผู้ว่าจ้าง” จนเกินความจำเป็น

9. ไม่นำบุคคลภายนอก ญาติมิตร หรือเพื่อนฝูง เข้ามาในบริเวณของ “ผู้ว่าจ้าง”

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องแต่งเครื่องแบบตามที่ทางบริษัท “ผู้รับจ้าง” ได้กำหนดไว้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบ ตลอดเวลาที่รักษาการณ์การฝึกอบรมของ รปภ


    ทางบริษัทได้จัดการอบรมให้กับรปภ. ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

โดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญ มีประสบการณ์ตามหลักสูตรสากล

ก่อนทำการส่งประจำจุดในหน่วยงานต่างๆ


จึงเป็นที่มาของความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการให้ความไว้วางใจ และมั่นใจได้ในบริการของเรา


 
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอทวัน จำกัด
4075/35 หมู่ 3 ซ.วัดด่าน ถนนสุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2759-1571-2   
 
เว็บสำเร็จรูป
×